De betekenis van Yin en Yang en de relatie met onze tijd

Het Yin en Yang begrip stamt uit het Taoïsme. Uitgangspunt is het begrijpen van alles om ons heen en onszelf, het is eigenlijk een denkmodel waarin we ons beeld van de realiteit kunnen rangschikken.

De Tao, of Dao, is als begrip bedoeld als samenvatting van alles, het universum, alles wat er is maar ook niet is, begrepen wordt of niet begrepen wordt, alles dus .

We kennen allemaal het ‘Yin-Yang’ teken maar wat betekent het?

De cirkel waar de figuren in staan is het teken van het Taoïsme, het geheel. Binnen de cirkel bevindt zich de Yin en Yang figuren. Het donkere deel is het vrouwelijke ’ Yin’, ‘de bedekte donkere zijde van de berg’ en staat voor koude, vochtigheid, het noorden, het vasthoudende, ontvankelijke etc. Het lichte deel staat voor het mannelijke, beweeglijke, lichte, doelgerichte, het warme, zuiden, droogte.

Het totaal, de cirkel met Yin en Yang omvat het alles. Het symboliseert een dynamisch proces wat constant in beweging is en waarvan de onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het donkerste deel van de nacht is het moment waarop het nieuwe daglicht weer opbouwt, vandaar de witte stip in het zwarte yin deel. Yin en Yang zijn geen tegenpolen , kunnen niet los van elkaar bestaan, zijn vaak tegengesteld maar hebben elkaar nodig.

Het complete teken van Yin-Yang laat dus een dynamisch geheel zien. De tijd van ontstaan was niet een tijd van concrete wetenschap maar die van waarnemen en registreren. Interessant dat het denkmodel van Yin-Yang, zowel veel gegevens categoriseert als in relatie met elkaar en het grote geheel brengt, het geeft een systeem van logica die nog steeds erg bruikbaar is.

Wat kunnen we nu nog in onze drukke tijd met de Yin-Yang theorie?

De Yin-Yang theorie heeft zich door de tijd uitgebreid tot alle facetten van het bestaan, dus ook van ons lichaam, ons ritme, gezondheid, ziekte etc. Het is een van de inzichten die we gebruiken in de diagnostiek van de Chinese geneeskunde. We herkennen daarin bijvoorbeeld Yin en Yang organen, ziektes en processen. Het is meestal een ruime indeling van verschijnselen die daarna vervolgt wordt in verdere uitwerkingen.

Een zinvolle interpretatie van Yin-Yang in onze tijd is het zien en ervaren van een ‘dynamisch evenwicht’. Ik hecht veel waarde aan bewustwording en het ervaren en het zien van het dynamisch evenwicht om ons heen en met ons zelf, kan daar goed behulpzaam in zijn.

Ons drukke leven in deze tijd nodigt veel uit tot het overschrijden van logische grenzen met disbalans als gevolg. We zijn veel meer een onderdeel van dynamiek van Yin en Yang in de levenscyclus dan we ons vaak realiseren.