Acupunctuur is “Berengoed”

Acupunctuur is vanouds vooral bedoeld voor mensen, maar kan zeker goed bij dieren worden toegepast. In feite verschilt er niet veel, behalve de manier van de diagnostiek, een dier praat niet makkelijk terug. Sommige mensen kunnen twijfelen over het effect van een acupunctuurbehandeling, dieren laten heel zwart-wit het resultaat zien, het helpt of het helpt niet.

Ik heb zelf altijd honden gehad en schroom niet een helpende naald te bieden, maar hou het overigens verder bij mensen, er zijn kundige dierenartsen die acupunctuur bij dieren toepassen.

Artikel ‘De Stentor’ vrijdag 26 januari 2018

Chronische pijn en Acupunctuur

Chronische pijn en Acupunctuur

Veel mensen lijden aan chronische pijn. Het ingewikkelde is dat het begrip ‘chronische pijn’ niet iets gemeenschappelijks zegt over de oorzaak van de pijn. Veel storingen of afwijkingen in je systeem kunnen de oorzaak zijn maar hebben dus wel de gemeenschappelijke factor ‘pijn’. Daar waar pijn in het begin vaak een signaal is van het lichaam dat er iets niet in orde is of je beschermt, bijvoorbeeld je branden aan een hete pan, zodat je snel je hand terugtrekt, is pijn als het langer blijft bestaan, chronische pijn, bijvoorbeeld omdat de veroorzakende storing niet opgelost is. Meestal zijn er dan alleen al door de pijn zelf veranderingen in en met weefsels ontstaan die de pijn ook nog eens voor een deel onderhouden. Denk aan pijn in een spier of pees wat weer spanning in de spier kan geven, waardoor druk en rek op de pijnlijke plek groter wordt.

Pijn is ook niet voor iedere persoon hetzelfde. Allerlei factoren spelen een rol naast de logica van het betrokken weefsel, zoals de mate van gewend zijn aan pijn, de beperkingen die het veroorzaakt, de mate van belasting van het pijngebied, de mate van belastbaarheid qua energie etc.

Zowel in de reguliere als de Chinese geneeskunde is het analyseren van oorzaken de belangrijkste basis van eventuele behandelingen. De reguliere geneeskunde gaat meer uit van het biomedische model, waarin de verstoring vooral zichtbaar moet zijn, beschadigingen, ontstekingen, bloedafwijkingen enzovoort. De traditionele Chinese geneeskunde , de basis van acupunctuur, gaat daarnaast vooral uit van subtielere verstoringen in en tussen weefsels en organen.

Naarmate de tijd en ook dus de onderzoeken toenemen, zien we steeds meer overeenkomsten tussen reguliere en Chinese geneeskunde als het gaat om verklaren van het verschijnsel pijn.

Waar het natuurlijk om gaat, is of het helpt!

In de praktijk zien we als acupuncturisten al lang dat acupunctuur een gunstig effect kan hebben op pijn en zeker ook op chronische pijn. Een mooie bijkomende factor is, dat wetenschappelijk onderzoek het ook bevestigd.

De keuze voor de behandelvorm is persoonlijk, echter ik zie natuurlijk veel voordelen in acupunctuur als basis voor de behandeling van chronische pijn. Dit voordeel ligt vooral in de ruime kijk op de oorzaken en effecten van de storingen. In de diagnostiek gaan we uit van veel relaties en invloeden van weefsels en organen onderling en acupunctuur heeft geen vervelende bijwerkingen.

Uiteindelijk gaat het om het effect van een behandeling en als acupunctuur daar goed bij kan helpen, is het minder belangrijk geworden dat het uitgangspunt met de reguliere geneeskunde verschillen kent. Interessanter is natuurlijk meer de overeenkomsten te kunnen zien en dat zien we onder andere in onderzoeken die het gunstige effect van acupunctuur steeds meer aantonen.

In 2012 is door Vickers en Linde een meta-analyse gedaan van veel verschillende onderzoeken die het effect van acupunctuur op chronische pijn weergeven. Er werden hierbij meer dan 17.000 patiëntendossiers onderzocht. Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat acupunctuur effectief is bij het behandelen van chronische pijn .

Een recent(2012) onderzoek door wetenschappers Andrew Vickers en Klaus Linde , toont overtuigend het positieve effect van acupunctuur bij chronische pijnklachten. Dit onderzoek gaat vooral om chronische nek-, rug- en hoofdpijn .(1)

Bronnen:
https://jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1835483&resultClick=3
http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1275finally-acupuncture-proven-to-reduce-pain

(1) artikel Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur , Overtuigend wetenschappelijk bewijs voor de werking van acupunctuur bij chronische pijn

De betekenis van Yin en Yang en de relatie met onze tijd

Het Yin en Yang begrip stamt uit het Taoïsme. Uitgangspunt is het begrijpen van alles om ons heen en onszelf, het is eigenlijk een denkmodel waarin we ons beeld van de realiteit kunnen rangschikken.

De Tao, of Dao, is als begrip bedoeld als samenvatting van alles, het universum, alles wat er is maar ook niet is, begrepen wordt of niet begrepen wordt, alles dus .

We kennen allemaal het ‘Yin-Yang’ teken maar wat betekent het?

De cirkel waar de figuren in staan is het teken van het Taoïsme, het geheel. Binnen de cirkel bevindt zich de Yin en Yang figuren. Het donkere deel is het vrouwelijke ’ Yin’, ‘de bedekte donkere zijde van de berg’ en staat voor koude, vochtigheid, het noorden, het vasthoudende, ontvankelijke etc. Het lichte deel staat voor het mannelijke, beweeglijke, lichte, doelgerichte, het warme, zuiden, droogte.

Het totaal, de cirkel met Yin en Yang omvat het alles. Het symboliseert een dynamisch proces wat constant in beweging is en waarvan de onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het donkerste deel van de nacht is het moment waarop het nieuwe daglicht weer opbouwt, vandaar de witte stip in het zwarte yin deel. Yin en Yang zijn geen tegenpolen , kunnen niet los van elkaar bestaan, zijn vaak tegengesteld maar hebben elkaar nodig.

Het complete teken van Yin-Yang laat dus een dynamisch geheel zien. De tijd van ontstaan was niet een tijd van concrete wetenschap maar die van waarnemen en registreren. Interessant dat het denkmodel van Yin-Yang, zowel veel gegevens categoriseert als in relatie met elkaar en het grote geheel brengt, het geeft een systeem van logica die nog steeds erg bruikbaar is.

Wat kunnen we nu nog in onze drukke tijd met de Yin-Yang theorie?

De Yin-Yang theorie heeft zich door de tijd uitgebreid tot alle facetten van het bestaan, dus ook van ons lichaam, ons ritme, gezondheid, ziekte etc. Het is een van de inzichten die we gebruiken in de diagnostiek van de Chinese geneeskunde. We herkennen daarin bijvoorbeeld Yin en Yang organen, ziektes en processen. Het is meestal een ruime indeling van verschijnselen die daarna vervolgt wordt in verdere uitwerkingen.

Een zinvolle interpretatie van Yin-Yang in onze tijd is het zien en ervaren van een ‘dynamisch evenwicht’. Ik hecht veel waarde aan bewustwording en het ervaren en het zien van het dynamisch evenwicht om ons heen en met ons zelf, kan daar goed behulpzaam in zijn.

Ons drukke leven in deze tijd nodigt veel uit tot het overschrijden van logische grenzen met disbalans als gevolg. We zijn veel meer een onderdeel van dynamiek van Yin en Yang in de levenscyclus dan we ons vaak realiseren.

Meditatie is goed voor je gezondheid

‘Aan de geest die stil is , geeft het hele universum zich over’ LAO TSE’

 

Meditatie veroorzaakt niet alleen een lekker gevoel van ontspanning, het veroorzaakt meetbare verschijnselen in je lichaam die het tegenovergestelde zijn aan stress verschijnselen. Een interessant onderzoek van Coventry University en de Radboud Universiteit toont dat aan.

Het onderzoek van achttien bestaande studies over elf jaar, toont bij de 846 deelnemers een patroon van moleculaire veranderingen in het lichaam, die optreden bij mediteren. In het onderzoek is de aandacht vooral uit gegaan naar genen die eiwitten produceren en zo de biologische samenstelling van het lichaam en het immuunsysteem beïnvloeden. Bij Stress worden ook bepaalde eiwitten geproduceerd, die even gunstig kunnen werken tijdens de stress maar op termijn hogere risico’s veroorzaken op ziektes en aandoeningen. Het onderzoek toont aan dat de ‘mediterenden’ minder van deze ongunstige eiwitten produceren. (1)

In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)draait het niet alleen om acupunctuur. Na een goede diagnostiek beschikt de acupuncturist over meerdere mogelijkheden om te helpen. We kunnen de TCM natuurlijk niet los zien van het totaal waarin het zich lang geleden heeft ontwikkeld en meditatie speelt ook een belangrijke rol in de geschiedenis en behandeling van de TCM. Ook Yoga, Tai Chi, Mind-Body oefeningen en Qigong zijn vormen van mediteren en hebben dus ook dat gunstige effect van het mediteren . Ik hecht zelf grote waarde aan mediteren en zie vaak aanleiding het mee te nemen in de behandeling.

What Is the Molecular Signature of Mind–Body Interventions? A Systematic Review of Gene Expression Changes Induced by Meditation and Related Practices

(1) http://www.ru.nl