Mentaal

Mentale stoornissen en Spanningsklachten

In de Chinese geneeskunde gaan we uit van een directe relatie tussen lichaam en geest, ’holisme’ genoemd. Er is sprake van een sterke wisselwerking tussen lichaam en geest wat veel spanningsklachten en mentale stoornissen kan verklaren. Deze wisselwerking geeft ook meer aangrijpingspunten om invloed uit te kunnen oefenen.

Mentale stoornissen
Het herstellen van mentale stoornissen , vooral angst, depressie en neerslachtigheid, krijgt een grotere kans als je de lichamelijke stoornis ook aanpakt en dat kan goed met acupunctuur. In feite zeggen wij dat ook in onze Westerse benadering: “gezond van lichaam, gezond van geest”. In acupunctuurbehandelingen gaan we uit van deze directe relatie tussen lichaam en geest.

Acupunctuur kan verlichting geven bij spanning

Spanningen veroorzaken energieblokkades in het lichaam, wat kan leiden tot lichamelijke maar ook geestelijke klachten, zoals gevoel van irritatie, pijn of vermoeidheid. Acupunctuur kan helpen spanningen en spanning gerelateerde klachten te verminderen door de energie weer te laten stromen. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar wat de mogelijke oorzaken van de spanningsklachten zijn. Door het opheffen van energieblokkades helpt acupunctuur ook om meer bewust te worden van wat je voelt en van wat de spanning bij je veroorzaakt. Het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van spanning, kan helpen om goed te leren omgaan met situaties die spanning veroorzaken.

Acupunctuur bij hyperventilatie

Acupunctuur kan behulpzaam zijn bij hyperventilatie. Hyperventilatie kan samenhangen met energieblokkades welke spanningen veroorzaken in het borstgebied en middenrif.  Acupunctuur kan hierin deblokkerend werken. Acupunctuur en oefeningen kunnen goed helpen om de hyperventilatie onder controle te krijgen.